តេីយេីងជានរណា? 🇫🇷 Dr. Jean-Luc ជាអ្នកឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍​ខាងកែសម្ផស្ស​ នឹង​ ថ្នាំពេទ្យ​ នៅទីក្រុងម៉ាកសៃ​ ​នៃប្រទេសបារាំងចាប់ពីឆ្នាំ​ 2001…

តេីយេីងជានរណា? 🇫🇷

Dr. Jean-Luc ជាអ្នកឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍​ខាងកែសម្ផស្ស​ នឹង​ ថ្នាំពេទ្យ​ នៅទីក្រុងម៉ាកសៃ​ ​នៃប្រទេសបារាំងចាប់ពីឆ្នាំ​ 2001 មកម៉្លេះ​។ គាត់មានជំនាញលេីការវះកាត់ដេីមទ្រូង​ ហេីយបានបណ្តុះបណ្តាលជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ​ MAGALON។ Dr. Jean-Luc JAUFFRET ក៏ជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាលសំរាប់ការចាក់​ Botox, Hyaluronic Acid, វះកាត់ត្របកភ្នែក​ ធ្វេីច្រមុះ​ ហេីយនឹងបច្ចេកវិជ្ជាចុងក្រោយបង្អស់គឺ​ ការបណ្តឹងស្បែកមុខ​។ គាត់ក៏មានភាពឯកទេសជាច្រេីន​ទៀតដូចជា​: កែតំរូវលេីដងខ្លួន​ បូមខ្លាញ់​ ហេីយនឹង​ វះកាត់បណ្តឹងស្បែកពោះ។