វេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់

ក្រុមគ្រូពេទ្យវះកាត់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសបារាំង៖

ឡា​គ្លីនិក ពោរពេញទៅដោយក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលជនជាតិបារាំងដែលមានការ​អនុវត្ត​ដោយចំពោះក្នុងវិស័យវះកាត់កែសម្ផស្ស និងការវះកាត់កែតម្រូវឡើងវិញ។