ច្រមុះ

ការធ្វើច្រមុះ​ (ការវះកាត់ច្រមុះ)

គោលបំណងនៃការវះកាត់ច្រមុះ

ការដាក់ខ្ទង់ច្រមុះ គឺជាការកែតម្រូវផ្នែកដែលទាបនៅច្រមុះផ្នែកខាងលើ ដើម្បីអោយវា​មានសភាពខ្ពស់ស្មើ។​ បម្រែបម្រួលរូបរាងនេះ អាចធ្វើឡើងដោយការដាក់ស៊ីលីកូន ឬដោយការចាក់បំពេញដោយហ្វៀលលើ។​ នីតិវិធីនេះ អាចធ្វើនៅភ្នំពេញ នៅក្នុងគ្លីនិក​កែសម្ផស្សឡាគ្លីនិក ដែលមានទីតាំងនៅបឹងកេងកង១។

ការកែខ្ទង់ច្រមុះដោយប្រើស៊ីលីកូន

ការកែខ្ទង់ដោយប្រើស៊ីលីកូននេះ គឺអាចធ្វើឡើងដោយប្រើថ្នាំស្ពឺក។ ស្នាមវះតូចមួយ​នឹង​ត្រូវធ្វើវះនៅក្នុងច្រមុះ ដើម្បីបង្កើតរន្ធសម្រាប់ស៊កស៊ីលីកូន បន្ទាប់មកការស៊ក​នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយថ្នមៗ ជៀសវាងការធ្វើឲ្យខូចស្បែក។ ទម្រង់ច្រមុះដែលបាន​បង្កើតដោយស៊ីលីកូននេះ នឹងមានលំនឹងនៅក្រោយរយៈពេល១ខែ។ ថ្នេរដេរដែល​នៅក្នុងច្រមុះ នឹងជ្រុះទៅវិញដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពី២សប្តាហ៍។

ការកែខ្ទង់ដោយប្រើស៊ីលីកូននេះមានពីរប្រភេទ៖ អាចប្រើខ្ទង់រឹង ដោយការស៊កបញ្ចូល​ត្រូវការពេលយូរបន្តិច ប៉ុន្តែផ្តល់លទ្ធផលល្អ និងមើលឃើញខ្ទង់ខ្ពស់ ឬអាចប្រើខ្ទង់ទន់ ដែលជាទូទៅមានសំពាធទាបជាង និងមានលក្ខណៈធម្មជាតិជាង​ ដោយខ្ទង់មានសណ្ឋានទាបជាងខ្ទង់រឹង។

ផលវិបាកដែលអាចមានចំពោះការដាក់ខ្ទង់៖

  1. ការក្លាយរោគដោយសារខ្ទង់ក្រោយការវះកាត់ភ្លាមៗ ដែលតម្រូវឲ្យមានការវះកាត់យកខ្ទង់ចេញ និងត្រូវការព្យាបាលដោយថ្នាំសាស្រ្ត
  2. កោសិកាស្បែកត្រូវបានខ្ទេចនៅលើស្រទាប់នៃស្នាម ដោយសារស៊កបញ្ចូលខ្ទង់ ដែលការស៊កបញ្ចូលនេះមានភាពតឹងខ្លាំង និងតម្រូវការវះកាត់យកខ្ទង់ចេញ
  3. ផ្លែនៅលើស្នាម
  4. ខ្ទង់អាចវៀច ឬដាក់មិនចំទីតាំងល្អ ដោយសារការហើម

លទ្ធផល៖

នៅពេលដែលមិនមានផលវិបាកកើតឡើង លទ្ធផលសម្រេចផ្តល់ឲ្យយ៉ាងរហ័ស និង​ដោយសេចក្តីពេញចិត្ត។​ នៅពេលណាដែលមានផលវិបាក បញ្ហានឹងត្រូវដោះស្រាយ ដោយមិនមានបន្សល់ស្នាម ហើយការដាក់ខ្ទង់សារជាថ្មី អាចធ្វើឡើងនៅ៣ ទៅ៦ខែ​ក្រោយ ដោយមិនមានឧប្បត្តិហេតុអវិជ្ជមានកើតឡើង។

ការលើកខ្ទង់ច្រមុះដោយការចាក់ហ្វៀលលើ

គោលបំណង

ការលើកខ្ទង់ច្រមុះដោយការចាក់ហ្វៀលលើ នឹងកែតម្រូវផ្នែកចាងលើនៃច្រមុះ។ ផលប្រយោជន៍នៃការប្រើនីតិវិធីមួយនេះ គឺនីតិវិធីមួយនេះមានភាពងាយស្រួល​ និង​មិនមានការឈឺចាប់។ ការកែតម្រូវនេះ ត្រូវតែធ្វើឡើងបន្តិចៗ មិនដូចការដាក់ខ្ទង់​ដោយ​ស៊ីលីកូននោះទេ ពីព្រោះការចាក់ហ្វៀលលើនេះ ត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងជាក់លាក់​ក្នុងកែ​តម្រូវ។ ប្រសិនបើចាក់ហ្វៀលលើច្រើនពេក ហានិភ័យដែលហ្វៀលលើហូរ​ទៅទីតាំង​ផ្សេងទៀត ហើយផ្តល់លទ្ធផលដែលមិនមែនជាលទ្ធផលរំពឹងទុក។ ដើម្បី​ជៀសវាងការ​រំខាន​នេះ អាស៊ីតយ៉ាលុរ៉ូនីកដែលមានកម្រាស់ក្រាស់ នឹងត្រូវសម្រាប់ការកែតម្រូវនេះ និងមានភាពរឹងមាំ។

ការកែទម្រង់ដោយការចាក់បំពេញ៖

ការចាក់លើខ្ទង់នេះ ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់ និងផ្តល់លទ្ធផល​ភ្លាមៗ ដូច្នេះ អ្នជំងឺអាចឃើញភាពខុសគ្នារវាង ដោយការមើលរូបថត មុន-ក្រោយ​នីតិវិធី។ នីតិវធីនេះ គឺសឹងតែគ្មានការឈឺចាប់ និងមានការច្របាច់ម៉ាស្សា​លើខ្ទង់​ដែលចាក់ ឲ្យស្របតាមទម្រង់ដែលចង់បានក្នុងអំឡុងពេល១សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់។

លទ្ធផល៖

ជាញឹកញាប់ លទ្ធផលពីការចាក់លើកទី១ មិនសូវជាគ្រប់គ្រាន់ទេ ជាពិសេសបើ​ប្រៀបធៀប​ជាមួយអ្នកដែលខ្ទង់ស៊ីលីកូន។ ប៉ុន្តែ ខ្ទង់ច្រមុះដោយការចាក់ អាចបំពេញ​បន្ថែមដោយបន្ថែមបររិមាណនៃការចាក់ ដែលអាចបង្កើតទំហំនិងទម្រង់ដែលចង់បាន។ ទន្ទឹមគ្នា ចំពោះអ្នកដាក់ខ្ទង់ស៊ីលីកូន អាចចាក់បន្ថែមនូវអាស៊ីតយ៉ាលុយរ៉ូនិក នៅតាម​ចន្លោះ ឬនៅទីតាំងណាដែលទាប ហើយការដាក់ខ្ទង់បង្រ្គប់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការលើកខ្ទង់ច្រមុះ ដោយការដាក់ស៊ីលីកូន ដោយការចាក់បំពេញ ឬដោយដាក់​បញ្ចូល​នីតិវិធីទាំងពីររួមគ្នា គឺជាបច្ចេកទេស ដែលផ្តល់គុណភាព និងលទ្ធផលរហ័ស។ នីតិវិធី​នេះ បានផ្តល់លទ្ធផលយូរអង្វែង និងការដាក់បច្ចេកទេសទាំងពីរចូលគ្នា គឺជា​ដំណោះស្រាយ​ដ៏គាប់ប្រសើរ ក្នុងការទទួលលទ្ធផលរំពឹងទុក។