ដើមដៃ និងភ្លៅ

ការព្យាបាលរូបរាងកាយដើម្បីមានរាងកាយស្រឡូន

ការវះកាត់ស្បែកដើមដៃ ឬការកែទម្រង់ដើមដៃនៅផ្នែកក្រោម គឺជាការស្តារទម្រង់ឡើង វិញនៃរាង ដើមដៃ​ ដែលជាកន្លែងដែលស្បែកស្តើង និងយារធ្លាក់ទៅតាមពេលវេលា ឬក្នុងករណីស្រកទម្ងន់។

គោលបំណងនៃការវះកាត់នេះ គឺកាត់បន្ថយបរិមាណខ្លាញ់ដែលលើសដោយធ្វើការបូម កាត់បន្ថយស្បែកសល់ ព្យាបាលស្បែកឡើងវិញ និង​ ស្តារទម្រង់ខ្សែកោងដើមដៃឡើង វិញ។

សម្លាក នឹងលាក់នៅក្រោមដើមដៃទាំងសងខាង។

នីតិវិធីនេះ នឹងអនុវត្តដោយប្រើថ្នាំសន្តំ និងត្រូវសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមួយយប់។

ស្បែកដែលនៅក្រោមដើមភ្លៅ ប្រែទៅជាអាក្រក់ និងយារធ្លាក់ ដូចដើមដៃក្នុងហេតុផល តែមួយ-ដែលជាទូទៅធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អផ្នែកសម្រស់ ក៏ដូចរូបរាងកាយនៅ​ពេល​ធ្វើដំណើរ។

ដៃ និងដើមភ្លៅ អាចធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា។