ថែរក្សាសម្រស់ដោយភៀលផ្ទៃមុខ

ត្រលប់ពេលវេលាថយក្រោយ ដោយការមានសុខភាពល្អ រូបរាងខាងក្រៅកាន់តែក្មេង

ការភៀលមុខដោយសារធាតុគីមី គឺជាផលិតផលព្យាបាលស្បែកដែលមានសារធាតុ ភ្ញោចកោសិកាស្បែកឲ្យមានភាពក្មេង ដែលបានមកពីភ្នាក់ងារអ៊ិចហ្លូលីយ៉ាទីវ។

សារធាតុគីមីនេះ កាត់បន្ថយស្រទាប់ស្បែកខាងក្រៅ និងដោយការការត់បន្ថយនេះ បានជួយឲ្យគុណភាពស្បែកមានភាពប្រសើរឡើងប្រសើរឡើង៖

  • បន្សុទ្ធស្បែក និងកាត់បន្ថយប្រហោងមុខ
  • បង្កើនរចនាសម្ព័ន្ធស្បែក
  • ធ្វើឲ្យស្បែកមានពណ៌តែមួយ ស្បែកឡើងភ្លឺ និងកាត់បន្ថយស្បែកមិនស្អាត
  • បន្តឹង និងបន្ថយសន្លាកដោយសារមុន
  • កាត់បន្ថយមុន និងធ្វើឲ្យស្នាមឆាប់សះ
  • ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ ដោយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញ និងបង្កើនសម្រស់

សារធាតុភៀល អាចបែងចែកជា៣កម្រិត យោងលើប្រតិបត្តិការនៃប្រភេទភៀល៖

  • ស្រទាប់សើរៗផ្នែកលើ៖ ធ្វើឲ្យស្បែកមានពណ៌តែមួយ ធ្វើស្បែកកាន់តែភ្លឺ ដោយធ្វើឲ្យស្បែករបកតិចតួច ឬគ្មាន
  • ស្រទាប់ជ្រៅមធ្យម៖ ស្បែករបកច្រើន ហើយរបកយូរបំផុតមួយសប្តាហ៍។ កោសិកាថ្មីនឹងដុះឡើងវិញ
  • ស្រទាប់ជ្រៅ៖ របកខ្លាំង ប៉ុន្តែស្បែកក៏កាន់តែប្រសើរខ្លាំងជាងមុន

ផលវិបាកចម្បងគឺការឡើងកន្ទួលដោយសារការប៉ះពាល់កំដៅថ្ងៃ។ ដើម្បីជៀសវាង​ផលវិបាកនេះ អ្នកជំងឺគួរត្រូវបានព្រមានជាមុន មុនពេល និងក្រោយពេលនិតិវិធី។​ លទ្ធផល​ភ្លាមៗ និងលទ្ធផលបន្ត នឹងត្រូវវាយតម្លៃ ក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាពខ្ពស់។