ការប្រឆាំងភាពចាស់

ត្រលប់ពេលវេលាថយក្រោយ ដោយការមានសុខភាពល្អ រូបរាងខាងក្រៅកាន់តែក្មេង

ការភៀលផ្ទៃមុខ

ការភៀលមុខដោយសារធាតុគីមី(ថ្នាំ) គឺជាការព្យាបាលសើរស្បែកដោយប្រើផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សក្នុងគោលបំណងទៅភ្ញោចការវិវត្តន៍នៃស្បែក ដោយធ្វើការលាបផលិតផលដែលជាភ្នាក់ងារក្នុងការអោយបញ្ចេញជាតិពុល។​ ការភៀលមុខ គឺកំចាត់ស្រទាប់ស្បែកខាងក្រៅ និង​ បង្កើនគុណភាពស្បែក។

ប្រឆាំងភាពចាស់

អាយុកាល ធ្វើឲ្យមុខចាប់ផ្តើមបាត់បង់ទំហំ និងយារធ្លាក់។ ផ្ទៃមុខលេចឡើងនូវ ស្នាម ផត ស្នាមផុសឡើង ស្នាមផ្នត់លើផ្ទៃមុខកាន់តែខ្លាំងទៅៗ ចំនុចខ្មៅៗកាន់តែឡើងខ្លាំង ហាក់អស់កម្លាំង ទិដ្ឋភាពនៃផ្ទៃមុខអន់ថយ កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ។ ការចាក់ខ្លាញ់ចូលតាមតំបន់មួយចំនួន នឹងកែតម្រូវនូវផ្នែកដែលយារធ្លាក់នៃស្បែកមុខ​ និងធ្វើឲ្យមុខពេញ និងភាពស្រស់ថ្លាវិញ។